2018-september-25

Lille terrasse i 30x30x5 fliser med chaussesten, indkørsel/parkering
50x50x6 fliser lagt i beton.
Reetableret toplag med græsudlæg